Cillit - FFW/TW

 

Kalkstensopløser til: Stål, kobber, galvaniserede og fortinnede emner.

 

  

 

Anvendelse:

Cillit-FFW/TW er beregnet til opløsning af kalk- og kedelsten samt korrotionsbelægninger i kedelanlæg. forvarmere, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere, oliekølere, køleklapper, sprøjtestøbeforme m.m

 

 

Produktet kan anvendes i såvel brugsvandsanlæg som i industrielle anlæg.

 

 

Cillit FFW/TW anbefales til rensning af anlæg udført af: Stål, kobber, messing, galvaniserede og fortindede emner.
Cillit-FFW/TW må ikke anvendes i anlæg udført af aluminium, rustfrit stål eller støbejern.

Indgår disse materialer i anlægget, anbefales afkalkning med Cillit - KW-Kalkløser

 

 

 

Hent datablad

 

 


 

 

Cillit - KW-Kalkløser

Kalkløser til: Rustfrit stål, aluminium, kobber, fortindede emner, stål og støbejern.

 

Anvendelse:

 

Special kalkløser til afkalkning af "finere" apperater og anlæg, hvor en skånsom påvirkning af metallerne er vigtig, f.eks. kaffemaskiner, kogevandsautomater, vaskemaskiner, formværktøjer, ekstrudere, oliekølere, pladevarmevekslere, spiraler og andre specielle apperater.

 

 

 

Cillit - Kalkløser anvendes sammen med metallerne: aluminium, rustfrit stål, silumin, tin, chrom, bly, kobber, kobberlegeringer, galvaniserede og fortindede emner, stål, støbejern og titanlegeringer.

 

 

Hent datablad

 

 


 

 PVR

 

    

 

PVR Pladeveksler Rens til rensning af industripladevekslere ved recirkulation – uden adskillelse.

 

VVS-nr. 379811831

 

 

Anvendelse:

PVR er udviklet specielt til rensning af rustfrie industripladevekslere for kalk- og korrosionsbelægninger i form af rust- og sort magnetitbelægning. Veksleren kan renses uden adskillelse, ved recirkulation af ufortyndet Cillit-PVR gennem vekslerens belagte side. Til recirkulering anbefales en Cillit-Hurtigafkalker unit eller tilsvarende hjælpeudstyr.

 

Ved opstart recirkuleres med fremløb gennem vekslerens laveste studs. Under recirkuleringen opretholdes, hvis det er muligt, en væsketemperatur på 40 – 50°C. Efter 1 time skiftes cirkulationsretning således, at fremløb nu finder sted gennem vekslerens øverste studs. Efter endnu en times recirkulation er veksleren ren, hvorefter den tømmes for brugt PVR og efterskylles grundigt med rent vand.

 

 

Veterinær- og Fødevaredirektoratet har under j.nr. 581.1550-0027 godkendt PVR til anvendelse på de af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri autoriserede kødvarevirksomheder og fiskerivirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges. 
Med tilladelsen er der ikke taget stilling til den teknologiske effekt.


Anvendelse i levnedsmiddelvirksomheder : kun til afrensning og afkalkning af vandsiden.

 


Hent datablad


WS Reno

Anvendelse:

 

Reno er et syrebaseret rensemiddel, til opløsning af kalk og korrosionsprodukter i kedler, centralvarmeanlæg og gulvvarmeslanger

Reno er velegnet til opløsning af korrosionsprodukter i form af rust (jernoxider) og sorte magnetit-belægninger.

Reno anbefales især til rensning i forbindelse med :

1. Varmeanlæg: 
hvor en effektiv rensning af kedel og rørsystem er nødvendigt fordi kalk, slam og korrosionsprodukter skaber driftsproblemer i form af pletkogning, cirkulationsstøj og nedsat vandcirkulation. Rensningen udføres ved tilsætning og recirkulering af Reno.

2. Konvertering:
af ældre centralvarmeanlæg til moderne gasfyrede kedelanlæg kræver ofte en effektiv grundrensning af det gamle varmeanlæg, før den nye gaskedel sættes i drift. Grundrensningen udføres ved tilsætning og recikulering af Reno.

1. Gulvvarmeslanger:
hvor cirkulationen er nedsat på grund af tilslamning med korrosionsprodukter f.eks. jern og magnetit, kan renses ved tilsætning og recirkulering af Reno.

Efter rensningen anbefales altid ved nyfyldning at tilsætte BiO2, til ilt-fjerning og korrosionsbeskyttelse af det rengjorte anlæg.

vigtigt! Reno må ikke anvendes i anlæg der indeholder aluminium

 

Hent datablad